Si President danez?! Ilir Meta i kthen një tjetër ligj Ramës, ka disa porosi

Teksa ka premtuar se tashmë do të jetë thjesht një President sikur të ishte ën Danimarkë, Presidenti i Republikës vendosi sot të kthejë në Kuvend për rishqyrtim ligjin nr. 55/2020 “Për shërbimet e pagesave”.

Në dekretin e firmosur për këtë qëllim, Meta deklaron se disa nga arsyet e kthimit të ligjit janë mospërcaktimi i kritereve të qarta të licencimit të institucioneve të pagesave; Mospërcaktimi i shkeljeve konkrete që çojnë në vendimmarrjen për heqjen e licencës të institucioneve të pagesave; – Mospërcaktimi i funksioneve të qarta dhe shteruese mbikëqyrëse të autoritetit licencues dhe mekanizmave mbi mënyrën e ushtrimit të kësaj mbikëqyrjeje.

Ligji është propozim i Këshillit të Ministrave dhe ka për qëllim krijimin e kuadrit ligjor për funksionimin e shërbimeve të pagesave në Republikën e Shqipërisë, duke e përafruar pjesërisht me Direktivën 2015/2366 BE të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, të datës 25 nëntor 2015, “Për shërbimet e pagesave në tregun e brendshëm”.