Nis hetimi i Nazllës për vd.ekjen e pacientit, ndodh e papritura, a do të shpëtojë ajo?Ka ardhur momenti i vendimit për Nazlën. Një delegacion i caktuar nga ministria vjen në spital për të hetuar pacientin i cili ishte intubuar gabimisht natën e urgjencës dhe shkaktoi vde.kjen e tij.Përpjekjet e Adil për të mbrojtur Nazlën nuk vlejne në asgjë. Të gjithë në spital janë në grykë të topit, nga shoferi i ambulancës te mjeku kryesor.E vetmja mbrojtje që mund të shpëtojë Nazlı është në Ferman. Por kjo do të thotë të flakësh në zjarr Belizin dhe spitalin, gjendja ekonomike e të cilit sapo është përmirësuar.

Ferman lufton për të bërë një zgjedhje. Por përfundimisht do të jetë një person i papritur që i jep shpresë.