Lule të Vetmuara, ndodh ajo që nuk pritej dhe që na mban shpirtin peshëCemre, Meral, Songül dhe Eylül trondit.en kur shohin Yavuz të shtrirë në gja.k para derës. Fati zbret i tme.rruar. Yavuz ka vde.kur.Dëgjoni zërat e Nazanit dhe dilni. Kur vajzat duan të dorëzohen, Nazan ndalet. Ai i tremb vajzat duke thënë se Kader do të shkojë në b.urg. Ata bëjnë një plan për të eleminuar trupin e Yavuz.Në pamundësi për të kuptuar zhdukjen e papritur të babait të tij, Serkan i kërkon Aliut ndihmë. Vajzat betohen se do ta mbajnë këtë sekret përgjithmonë …